+ -
0
StickMen War Screensaver 2.5


წარმოიდგინეთ პატარა კაცუნები ოღონდა არა ერთი ან ორი არამედ ათასობით და ასიათასობით ზუსტად ისეთი როგორიც სურათზეა ოღონდ უფრო პატარა და ბეური სწორედ ისინი შემოესევიან თქვენს Desktop-ს Screensaver-ის სახით და გამართავენ არნახულ ომებს ისეთს რომელიც ჯერ კაცობრიობას არ ახსოვს

Опрос

საით მიდიხარ?

Другие опросы...